KALÇA ve DİZ PROBLEMLERİ

KALÇA ve DİZ PROBLEMLERİ

Eklemlerin zarar gördüğü ve başka tedavi yönteminin kalmadığı durumlarda  protez operasyonları yardıma yetişir. Protez operasyonları sonrasında  fizik tedavi büyük önem taşır. Bir protez operasyonunun başarısını etkileyen  faktörleri doğru hasta seçimi, uygulanan cerrahi teknik, hastaya protez  operasyonu öncesi ve sonrası uygulanan fizik tedavi rehabilitasyon  olarak sıralanmaktadır.

Dikkat edilmesi gereken ve en çok ihmal edilen  noktanın ameliyat öncesi ve sonrası fizik tedavi rehabilitasyondur. Kalça ya da diz protezi düşünülen  hastalarda eklemler ağrı ve deformite nedeniyle az kullanıldığından o  eklemi çalıştıran kaslar zayıflar. Eklem hareketleri de genelde gelişen  ikincil yumuşak doku problemleri nedeniyle kısıtlanmıştır.Dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrı ve hareket kısıtlılığının giderilmesinde artroplasti iyi bir tedavi seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Artroplastide amaç ağrıyı gidermek, stabil ve fonksiyonel bir hareket açıklığı sağlamak ve mevcut deformiteyi düzeltmektir.

Benzer konular